Decyzja Starosty Jarosławskiego na podstawie § 8 ust. 2  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.).
Decyzja wynika z odpowiedzialności za zdrowie osób korzystających z urzędu i pracowników urzędu oraz konieczności podejmowania profilaktycznych działań eliminujących zagrożenie epidemiologiczne.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje, że z dniem 25.05.2020r.
urząd rozpocznie przyjmowanie klientów/petentów, ale tylko w sprawach koniecznych i niecierpiących zwłoki.

W związku z ciągłym występowaniem zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz odpowiedzialności za zdrowie osób korzystających z urzędu i urzędników, a także konieczności podejmowania profilaktycznych działań eliminujących zagrożenie epidemiologiczne
przyjmowanie interesantów będzie odbywało się po uprzednim kontakcie telefonicznym.


Pracownik jednostki, po stwierdzeniu, że sprawa wymaga osobistego stawiennictwa i nie da się jej załatwić alternatywnymi sposobami,
wyznaczy konkretną datę i godzinę stawienia się strony w urzędzie w celu załatwienia sprawy.

 

Osobiste załatwienie sprawy w urzędzie nie będzie możliwe bez uprzedniego zapisu.

 

Więcej informacji na stronie:http://www.pcpr-jaroslaw.pl/