OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT

OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

W wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego obejmującego PROWADZENIE MIESZKANIA CHRONIONEGO WSPIERANEGO w 2020r.

ogłoszonego w dniu 09.12.2019r. na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.) przez Zarząd Powiatu Jarosławskiego, informujemy o  wyłonieniu realizatora zadania.

Realizatorem zadania zostaje:  

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Jarosławiu.

Wysokość przyznanych środków na realizację zadania w  2020r. wynosi  237.600,00 zł

Skan pisma .pdf

 

Wytworzył:
Magdalena Motyka
Udostępnił:
Matyka Magdalena
(2020-02-07 14:14:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Matyka Magdalena
(2020-02-07 14:19:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki